Планиране На Диета При Болестта На

????? ?????? ?? ????????

Представете си времена, когато хората умират или страдат от неизлечима на остра инфекция. Представете си време, преди да антибиотици - когато жените умирали от обикновена треска раждането, когато навреди на гърдите може да доведе до смърт, ако фарингит причинен от сърдечна недостатъчност, когато крайниците са ампутированы от заразена рани. Тези ежедневни явления изглеждат сега невъобразими. Освен това, Глобална инициатива в областта на здравеопазването на Президента (GHEE) е разширяване на научното сътрудничество с други страни и инвестиции в областта на науката и технологиите, за да се предизвика скок напред в развитието. Един от най-важните компоненти ghi-това е инвестиция в здравеопазване, образование и права на жените. В днешно време една жена умира от усложнения при раждане на всяка минута по света - това е 500 000 смъртни случаи всяка година. Тези животи могат да бъдат спасени с помощта на мерки за обществено здраве, които са разработени, за сметка на инвестиции в научни изследвания. Тази инициатива се подчертава, че за здравето на жените се е подобрило и тя е снабдена с образователни и професионални възможности, не само че тя ще успее, но здравето и благополучието на семейството, нацията и света ще се подобри.

Нервната тъкан, работа с телесни органи и крайници, с цел координация и повишаване на функции и осигуряване на координация на цялото тяло. Как тялото се издига в финес на нервната тъкан формират нервната система, система за сетивата и предава информация за звука, информация за формата, както и информация за миризмата.
Като нервната тъкан да си сътрудничат, те увеличават сложността и създаване на модули на мозъка, на нервната тъкан, които могат да се филтрира информацията, за да припомнят минали събития, дори да се изчисли и да предсказва бъдещи събития. Тези тъкани имат намерения за насърчаване на сътрудничеството в цялото тяло.

Тези намерения са се превърнали нашите най-важни намерения, или духовете на живот.

Неконтролируемо, пероксинитрита самостоятелно създава високи нива на оксидативен стрес (OS), nitrative стрес (НС), митохондриална дисфункция (Д.) и вегетативната дисфункция (АДА) при активиране на цитокиновой бури, които след това водят до хронично системно възпаление (ки). Кражба на електроните от най-важните биологични актьори, липиди (растителни мазнини), протеини и ензими, пероксинитрита отменяне на клетъчната цялост и функция за потвърждение на АТФ (енергия) производство, пречи на йонен обмен на съобщения и нарушава ключови невротрансмитери. Междувременно плодотворна анион напропалую увреждане на ДНК, което води до поток от генотоксические ефекти и отглежда идеална биологична среда за болести.

Доклад представлява първи цялостен набор от заключения за разпространение на заболявания и рискови фактори чрез всеки щат на Индия от 1990 до 2016 година с помощта на всички налични сведения и в тясно сътрудничество с много водещи учени на здравеопазването на Индия. Чрез сложен процес, всички налични източници на данни за оценка на тежестта на заболяването във всеки щат и територия на Съюза Индия са установени и достъпни. Те са включени в преброяването на населението, регистрация на актове за гражданско състояние, проба на Регистрация система, мащабни национални проучвания на домакинствата, на населението, на други изследвания и когортных изследвания, санэпиднадзор на данни, програмата заболявания-на нивото на данни, административен отчитане на медицински услуги, заболявания на регистрите, а също така и широк набор от други изследвания, проведени в Индия.

Здравето не е едно нещо, повече, отколкото е болест-това е единната нещо. Знак здоровости изисква две измервания, които формират определен процент за създаване на индикатор за здравето или болестта. Здраве-това е всичко. А здравето е измерима копие на здравето. Подходящ болестта обратно измерване румяности. Когато ние измерваме здравето или болестта, можем да изчислим обратното, защото по дефиниция, здравето и болестта, за да добавите до 100 на сто. Когато ползата се увеличава, болестта се свива. Когато болестта се увеличава, здраве намалява. Заедно те представляват целостта на здравето.